افغانستانی ها جنگ و خشونت مداوم در این کشور را شکست آمریکا می دانند

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

۱۸ سال پیش در چنین روزی، آمریکا و متحدانش حمله به طالبان در افغانستان را آغاز کردند که باعث کاهش قدرت این گروه شدند، با این وجود جنگ همچنان در این کشور ادامه دارد و هزاران شهروند این کشور تاکنون کشته و زخمی شدند که به عقیده دولت این نشان دهنده شکست ایالات متحده در افغانستان است

منابع خبر