اهدای عضو بانوی جهرمی به بیماری دیگر حیات دوباره بخشید

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

شیراز-ایرنا- اهدای کلیه‌ها و کبد بانوی فوت شده در اثر مرگ مغزی در جهرم به بیماری دیگر حیات دوباره‌ای بخشید

منابع خبر