نماینده ویژه پوتین از احتمال تغییر طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه خبر داد

نماینده ویژه پوتین از احتمال تغییر طرح كوفی عنان برای حل بحران سوریه خبر داد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۱

نماینده ویژه پوتین از احتمال تغییر طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه خبر داد مسکو - نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و معاون وزیر امور خارجه این کشور از احتمال تغییر در طرح 'کوفی عنان' نماینده دبیر کل سازمان ملل برای حل بحران سوریه خبر داد.

به گزارش ایرنا 'میخاییل بوگدانف' روز جمعه در مصاحبه با ریانووستی افزود: احتمال انجام اصلاحات در طرح عنان که اجرای آن را برای طرف های مناقشه در سوریه ممکن سازد، بعید نمی دانیم.

وی اظهار داشت: به عقیده ما تغییرات در طرح عنان فقط بر اساس ارزیابی ها و نتیجه گیری های ناظران بین المللی می تواند صورت گیرد که صرفا باید برای تامین شرایط بهتر برای اجرای آن توسط طرف های مناقشه سوریه انجام شود.

بوگدانف خاطرنشان کرد: طرح عنان در مرحله کنونی ساز و کار اصلی تاثیرگذاری جامعه جهانی بر طرف های سوری برای توقف حشونت ها و آغاز روند حل و فصل سیاسی است.

وی افزود: بر اساس این طرح که به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده، قطعنامه ای برای استقرار ناظران در سوریه تصویب شده است.

"به گزارش ایرنا 'میخاییل بوگدانف' روز جمعه در مصاحبه با ریانووستی افزود: احتمال انجام اصلاحات در طرح عنان که اجرای آن را برای طرف های مناقشه در سوریه ممکن سازد، بعید نمی دانیم"

بوگدانف گفت: روند اجرای طرح شش ماده ای عنان تحت کنترل ناظران بین المللی و شورای امنیت است.

اروپام/۵۱۸ ** ۱۹۱۷

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۷۲۸۳۵

منابع خبر