بررسی وضع تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه و ایران

بررسی وضع تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه و ایران
خدمت
خدمت - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

به گزارش خدمت؛ مهر به نقل از راشا تودی نوشت: «دانالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دستور داد تا تحریم های جدید علیه ایران و روسیه به خاطر مسئله سوریه، وضع شود.

«نیکی هیلی» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل با اعلام این مسئله گفت: وضع این تحریم ها اکنون در حال بررسی است

منابع خبر