۲۳:۱۳ - اعتراض علیرضا قربانی به لغو کنسرتش در مشهد

23:13 - اعتراض علیرضا قربانی به لغو کنسرتش در مشهد
خبر خونه
خبر خونه - ۹ اسفند ۱۳۹۳

علیرضا قربانی به دنبال لغو کنسرت گروهش، در گفت و گو با «موسیقی ما»، ضمن اعتراض شدید به لغو این کنسرت گفت: برای من، این اقدام جای تأسف و تعجب بسیار دارد. نهادهای قضایی اگر می خواهند اعمال نفوذ کنند، باید علیه اداره ارشاد استان یا نهادهای دیگری که در رابطه با اعطای مجوز دخیل بوده اند، وارد عمل شود نه اینکه به صورت مستقیم با برگزارکنندگان کنسرت برخورد کرده و مانع از اجرای برنامه توسط آنان شوند.

وی در این باره افزود: باید این مسأله از لحاظ قانونی نیز مورد بررسی قرار گیرد اما در این میان چند نکته مهم وجود دارد که برای من بسیار باعث تأسف و بیش از آن تعجب است. اگر در این باره خلاف یا ممنوعیتی وجود دارد، چرا شورای تأمین استان، اداره کل ارشاد و اداره اماکن این مجوز را داده اند؟

وی درپایان درباره نا امیدی هنرمندان از برخوردهایی اینچنین هم گفت: ما تاکنون دلسرد نشده ایم و از این به بعد هم نخواهیم شد. اتفاقاً مسائلی از این دست باعث می شود، در راه مان مصمم تر شده و اجرای برنامه را به عنوان یک وظیفه برای خودمان بدانیم.

ما باید قانون شکنان را متوجه این مسأله کنیم که موسیقی، یکی از باارزش ترین و مهم ترین هنرهای خداوند است و می تواند در جامعه بسیار تأثیرگذار باشد.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبر خونه - ۹ اسفند ۱۳۹۳