حذف دو وزن از کشتی مردان در المپیک ۲۰۲۰

حذف دو وزن از کشتی مردان در المپیک ۲۰۲۰
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱۹ مرداد ۱۳۹۲

از المپیک ریو قرار دو وزن از کشتی مردان کم شود و در عوض به کشتی زنان اضافه شود

بر اساس تصمیم کمیته بین المللی المپیک، در المپیک ریو در برزیل یک وزن از کشتی فرنگی و یک وزن از کشتی آزاد مردان حذف خواهد شد.

در مقابل دو وزن به کشتی زنان اضافه می‌شود.

با این تغییرات شش وزن در بخش فرنگی و آزاد مردان و شش وزن در قسمت زنان ایجاد خواهد شد.

فدراسیون بین المللی کشتی، این تغییرات را برای برابری بیشتر زنان و مردان در المپیک داده است. این یکی از اقدامات این نهاد برای حفظ کشتی در بازی‌های تابستانی ۲۰۲۰ است.

پیش از این در مسابقات المپیک، مسابقات کشتی در هفت وزن آزاد و هفت وزن فرنگی در بخش مردان و چهار وزن آزاد در گروه زنان برگزار می‌شد.

قرار است در مسابقات جهانی مجارستان که تا یک ماه دیگر در بوداپست برگزار شود، درباره دو وزنی که از مسابقات فرنگی و آزاد حذف خواهند شد ،تصمیم گیری شود.

منابع خبر