مجلس افغانستان قانون مصادره زمین‌های غصب شده را تصویب کرد

مجلس افغانستان قانون مصادره زمین‌های غصب شده را تصویب کرد
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱ مهر ۱۳۹۲

مجلس نمایندگان افغانستان امروز قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن زمین های غصب شده دولتی دوباره مصادره و عاملان آن مجازات خواهند شد.

به گفته اعضای مجلس در سه دهه گذشته بیش از دو میلیون جریب زمین در افغانستان غصب شده و بیشتر غاصبان زمین، مقام های دولتی هستند.

زلمی مجددی، رئیس کمیسیون خاص مجلس نمایندگان که مساله غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی را بررسی کرده، گفت که با اجرایی شدن این قانون عدالت تطبیق خواهد شد.

آقای مجددی گفت: " کسانی که این جنایت (غصب زمین) را مرتکب شده اند، باید پول قیمت زمین را با جریمه‌اش بپردازند و افزون بر این از یک تا پنج سال حبس هم نیز برای آنها پیش بینی شده است."

این قانون پس از آن اجرایی خواهد شد که از سوی رئیس جمهور کرزی امضا شود.

اما برخی از اعضای مجلس نمایندگان گفته اند امیدی به اجرایی شدن این قانون ندارند.

ابراهیم ملک زاده، یکی از اعضای مجلس به بی بی سی گفت بعید است که حکومت بتواند با استفاده از این قانون غاصبان زمین را که اکثر آنها مقامات دولتی هستند، مجازات کند.

او گفت: "زمین‌ها توسط مردم عادی غصب نشده. توسط کسانی غصب شده که امروز در راس قدرت هستند. شما افغانستان را می‌بینید که یک سیستم معافیت در آن حکمفرما است. هیچ کس نمی‌تواند که یک زورمند را خلع سلاح کند و زمین اش را بگیرد."

'نام غاصبان زمین هفته آینده افشا می‌شود'

انتظار می‌رود که کمیسیون خاصی این مساله را بررسی کرده و هفته آینده فهرست اسامی غاصبان زمین را نیز افشا کند.

این کمیسیون می‌گوید که شمار غاصبان به حدود ۱۵ هزار نفر می‌رسد که در میان آنها برخی از وزرا، والی‌ها، شهرداران، اعضای شورای ملی و فرماندهان محلی نیز شامل است.

غصب ملکیت‌های مردم و جایدادهای دولت، از سه دهه به این سو به یک مشکل سراسری در افغانستان بدل شده است.

در بسیاری از مناطق افغانستان حتی تفریحگاه‌ها و ساختمان های دولتی از سوی زورمندان محلی و قدرتمندان دولتی غصب شده و اکنون در تصاحب است.

نفوذ مافیای زمین و موجودیت فساد گسترده اداری در نظام دولتی، از عوامل زمینه‌ساز برای ایجاد چنین وضعیتی در افغانستان خوانده می‌شود.

منابع خبر