۱۰ سال زندان برای کوتاه کردن اجباری ریش آمیش‌ها

ده سال زندان برای کوتاه کردن اجباری ريش آميش ها
بی بی سی فارسی
آفتاب - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آفتاب: دادگاهی در آمریکا رهبر و ۱۵ نفر از جامعه آمیش های این کشور را به جرم کوتاه کردن اجباری ریش چند نفر از اعضای جامعه محکوم کرد.

اعضای این گروه در ایالت اوهایوی آمریکا به جرائم ناشی از تنفر محکوم شده اند.

سموئل موله، رهبر آنها سال گذشته هم به برنامه ریزی چند حمله مذهبی از این نوع محکوم شده بود.

این ۱۶ نفر به اتهام آنچه تلاش برای تبلیغ باورهای ستیزه‌جویانه مذهبی است به ۱۰ سال زندان محکوم شده اند.

در جامعه آمیش ها تصمیم مجازات در داخل جامعه گرفته می شود و جنایات کمتر به پلیس گزارش می شود.

"آفتاب: دادگاهی در آمریکا رهبر و ۱۵ نفر از جامعه آمیش های این کشور را به جرم کوتاه کردن اجباری ریش چند نفر از اعضای جامعه محکوم کرد"

دادستانها گفته اند موی قربانیان کوتاه شده است چرا که در اعتقاد آمیش ها مو و ریش جنبه روحانی دارد.

وکیل مدافعان تصدیق کرده اند که این حملات اتفاق افتاده اما آنها می‌گویند که حملات به خاطر انجام جرائم ناشی از تنفر نبوده است.
آنها می گویند این حملات بر اثر اختلافات خانوادگی اتفاق افتاده است.
آقای موله به شرکت در این حملات محکوم نیست اما دادستانها می‌گویند او این کار را تشویق کرده است.

شش زن و ۱۰ مرد که ۴ نفر آنها پسرهای آقای موله هستند متهمان اصلی این پرونده اند.یکی از اسقفهای آمیش که ریشش کوتاه شده است گفت آنها ریش او را از اندازه ای که تا روی سینه اش بوده به قدری کوتاه کرده اند که حال به زیر چانه اش رسیده است.

او گفت که آنها او را در هنگام شب از روی زمین خانه مزرعه اش به بیرون کشاندند. برخی هم می گویند که آنها مردان قربانی این حمله را مجبور کردند در لانه های مرغ بخوانند.

موله به دلیل سختگیری شدید مورد انتقاد رهبران جامعه آمیش ها است.

ایالت اوهایو پس از ایالت پنسیلوانیا در آمریکا با جمعیت ۶۱ هزار نفر بزرگترین جامعه آمیش‌ها را در بر دارد.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری میزان - ۱۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱