مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران با دیگر کشورها

مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران با دیگر کشورها
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۴ آبان ۱۳۹۹

آمارهای منتشره در پایگاه داده های صندوق بین المللی پول نشان می دهد که کشورهای غربی کماکان بیشترین سرانه تولید ناخالص داخلی ( اندازه اقتصاد تقسیم بر جمعیت) را دارند؛ در حالی که وضعیت در جنوب آسیا و قاره آفریقا از هر جای دگری بدتر است.

بالاترین سرانه های تولید ناخالص داخلی

۱- سوییس

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۸۱ هزار و ۸۷۰ دلار

۲- ایرلند

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۹ هزار و ۶۷۰ دلار

۳- نروژ

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۶۷ هزار و ۹۹۰ دلار

۴- آمریکا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۶۳ هزار و ۵۰ دلار

۵- سنگاپور

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۸ هزار و ۴۸۰ دلار

۶- دانمارک

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۸ هزار و ۴۴۰ دلار

۷- ایسلند

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۷ هزار و ۱۹۰ دلار

۸- قطر

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۲ هزار و ۷۵۰ دلار

۹- استرالیا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۱ هزار و ۸۹۰ دلار

۱۰- هلند

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۱ هزار و ۲۹۰ دلار

سرانه های تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای همسایه

ایران

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۲۶۰ دلار

افغانستان

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۹۹.۴۴ دلار

پاکستان

سرانه تولید ناخالص داخلی: داده نشده

روسیه

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۹۹۷۰ دلار

آذربایجان

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۱۲۰ دلار

گرجستان

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۴۱۰ دلار

ترکیه

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۷۲۰ دلار

عربستان

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹ هزار و ۵۹۰ دلار

امارات

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۱ هزار و ۹۵۰ دلار

سرانه های تولید ناخالص داخلی دیگر کشورها

کانادا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۲ هزار و ۸۰ دلار

انگلیس

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۹ هزار و ۲۳۰ دلار

فرانسه

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۹ هزار و ۲۶۰ دلار

اسپانیا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۶ هزار و ۸۳۰ دلار

ایتالیا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۰ هزار و ۶۶۰ دلار

آلمان

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۵ هزار و ۴۷۰ دلار

کره جنوبی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۰ هزار و ۶۴۰ دلار

چین

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۰ هزار و ۸۴۰ دلار

ژاپن

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۹ هزار و ۵۰ دلار

هند

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۸۰ دلار

۲۲۳۲۲۵

منابع خبر