فراخوان حزب دموکراتیک مردم ایران ـ دو شعاری که باید فراگیر شوند: "نه به اعدام"، "آزادی همه زندانیان سیاسی" - Gooya News

فراخوان حزب دموکراتیک مردم ایران ـ دو شعاری که باید فراگیر شوند: "نه به اعدام"، "آزادی همه زندانیان سیاسی" - Gooya News
گویا
گویا - ۲۸ دی ۱۴۰۱

هموطنان گرامی
در پی مرگ تلخ مهسا (ژینا) امینی و بپاخاستن جنبش بالنده‌ی "زن، زندگی، آزادی"، جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگر خود را بی‌درنگ به میدان آورد تا معترضان بی‌دفاع و حق‌طلب را سرکوب کند. دامنه خشونت دستگاه سرکوب حاکمیت چنان گسترده بود که تاکنون بیش از ۵۰۰ کشته، هزاران مجروح گلوله‌های ساچمه‌ای و رزمی و باتوم و هزاران بازداشتی روی دست مردم ستمزده و رنجیده ایران گذاشته است.
دستگاه قضائی رژیم اسلامی با زیر پا گذاشتن ابتدائی‌ترین حقوق انسانی و مدنی، حتی با نادیده گرفتن قوانین مصوب خود، شتابان سرگرم محاکمه زندانیان بر پایه "اعترافات" زیر شکنجه‌های بیرحمانه و پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین زندان و مرگ برای شهروندان بازداشتی است.

منابع خبر

اخبار مرتبط

رادیو زمانه - ۱۰ مهر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۵ تیر ۱۴۰۱
رادیو زمانه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز