دبیر شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه رازی انتخاب شد

دبیر شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه رازی انتخاب شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۶ مرداد ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انتخابات دبیری شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه با حضور مدیر پشتیبانی فرهنگی، کارشناس انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه و دبیران دانشکده‌ها برگزار شد.

در این جلسه، رضا عزیزی دبیر انجمن مهندسی مواد و متالورژی با اکثریت آرا به‌مدت یک‌سال به‌عنوان دبیر شورای دبیران دانشگاه رازی کرمانشاه انتخاب شد.

هماهنگی با دبیران دانشکده‌ها، شرکت در نشست‌های کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه، نظارت بر حسن برگزاری برنامه‌های انجمن‌ها، برگزاری طرح‌های مشترک بین انجمنی و دبیر نظارت و ارزشیابی جشنواره دانشگاهی حرکت، از مهم‌ترین وظایف دبیر شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه است.

در ادامه این جلسه، رضا عزیزی دبیر انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی، آرمین امیریان دبیر انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی و سمانه سنجابی دبیر انجمن ترویج و آموزش کشاورزی به‌عنوان منتخب شورای دبیران جهت حضور در جلسات شورای حمایت و نظارت دانشگاه انتخاب شدند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز