عکس/ آیت‌الله مصباح ‌‌یزدی با کت و ‌شلوار در نیویورک

عکس/ آیت‌الله مصباح ‌‌یزدی با کت و ‌شلوار در نیویورک

خدمت
خدمت - ۲۲ خرداد ۱۳۹۳


منابع خبر

دیگر اخبار این روز

جنبش راه سبز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
خبرگزاری فارس - ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
جنبش راه سبز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۳