سازمان ملل: کشورها به تعهدات مالی خود برای بازسازی غزه عمل کنند

عصر ایران - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

وی افزود: این کشورها با احترام به تعهدات بین المللی خود و با سرعت بخشیدن به عملیات بازسازی غزه، می توانند امید را به مردمان این سرزمین بازگردانند و زمینه رهایی آنها از محاصره را فراهم کنند

منابع خبر
کشورها به تعهدات مالی خود برای بازسازی غزه عمل کنند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳