رژه پیاده و خودرویی نیروهای مسلح در کرمانشاه

رژه پیاده و خودرویی نیروهای مسلح در کرمانشاه
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۸ روز قبلدریافت ۲۷ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ شهریور ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ فروردین ۱۳۹۹