سلیمی رکورد حرکت یک ضرب جهان و المپیک را بهبود بخشید

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

ریو - ایرنا - بهداد سلیمی در رقابت های دسته فوق سنگین وزنه برداری در المپیک ریو در حرکات یک ضرب با بلند کردن وزنه ۲۱۶ کیلوگرم رکورد جهان و المپیک را بهبود بخشید.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵