فرشاد حیدری سکاندار بانک ملی شد

تابناک - ۲۰ مهر ۱۳۹۰

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» همانطور که در روزهای اخیر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از فرشاد حیدری بعنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای مدیریت بانک ملی نام برده بود امروز سید شمس‌الدین حسینی حکم مدیریت وی را امضاء و ابلاغ کرد.وزیر اقتصاد پیشتر وعده داده بود که این هفته مدیر عامل بانک ملی را معرفی خواهد کرد و برهمین اساس امروز به وعده خود عمل کرد.فرشاد حیدری دارای دانشنامه علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی و مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد است.وی کار خود را در سال ۷۱ ۱۳در بانک تجارت آغاز کرد و به رده های ریاست شعبه و کارشناس اعتباری ارتقاء یافت.در پرونده کاری حیدری مدیریت شعب بانک تجارت استان‌های لرستان (۲سال) و فارس (۵سال) دیده می شود.حیدری رییس اداره اعتبارات کل بانک تجارت و مدیر امور اعتباری این بانک نیز بوده است.فرشاد حیدری عضویت در هیات مدیره بانک تجارت را نیز در کارنامه خود دارد.سوابق حیدری به شرح زیر است:کارشناس اعتباریمعاون شعبهرییس شعب بانک تجارت استان لرستان ۱۳۷۹مدیر شعب بانک تجارت استان فارس ۱۳۸۱رییس اداره اعتبارات کل بانک تجارت ۱۳۸۵مدیر امور اعتباری بانک تجارت ۱۳۸۶عضو هیأت مدیره بانک تجارت ۱۳۸۶عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران ۱۳۹۰سوابق آموزشی:مدرس موسسه علوم بانکی در شیراز و تهرانمدرس اداره آموزش بانک تجارتسوابق تشویقی:کارمند نمونه جشنواره شهید رجاییرییس شعبه نمونه جشنواره شهید رجاییمدیر شعب نمونه جشنواره شهید رجاییسایر سوابق:رییس هیأت مدیره شرکت لیزینگ ایرانرییس هیأت مدیره شرکت سیمان تجارت مهریز

منابع خبر