تغییر ساعت رسمی کشور از ۱ فروردین

تغییر ساعت رسمی کشور از 1 فروردین
پیک ایران
پیک ایران - ۱ فروردین ۱۳۹۲امسال نیز همانند سال های پیش از ساعت ۲۴ اول فروردین ۹۲، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شود.

به گزارش ایسنا، البته با توجه به این تغییر ساعت همه قطارهای مسافری با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ اول فروردین طبق ساعت رسمی کشور حرکت می‌کنند.

 

منابع خبر