«ولایت فقیه خوب، ولایت فقیه بد»

ولایت فقیه خوب/ ولایت فقیه بد - محمد شوری
اخبار روز
رادیو کوچه - ۲ اسفند ۱۳۹۳

محمد شوری / مقاله وارده / رادیو کوچه   آیا جمهوری اسلامی ایران بدون «ولایت فقیه» بقا خواهد داشت؟! پرسشی که پاسخش هم می‌تواند مثبت و هم منفی باشد. آنها که زندان ج.ا.ا ایران راتجربه کرده‌اند،می‌دانند بازجو سعی دارد برای زندانی خود نمایش ترتیب دهد. لذا برخی نقش بازجوی خوب و برخی نقش بازجوی بد […]

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز