محل زندگی بن لادن / عکس

محل زندگی بن لادن / عکس

فرهیختگان
فرهیختگان - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

عکس هوایی از محل زندگی بن لادن درآبوت آباد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
خبرگزاری فارس - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰