اجرای سرود «سلام فرمانده» توسط دانش آموزان کرمانشاهی

اجرای سرود «سلام فرمانده» توسط دانش آموزان کرمانشاهی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ مهر ۱۴۰۱دریافت ۲۷ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۴ خرداد ۱۴۰۱
رادیو زمانه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۱