فهرست قیمت جدید مسکن در تهران

فردا - ۲۹ تیر ۱۳۹۲

مهر: با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بازارهای سرمایه ای با رکود بیشتری مواجه شده اند و بازار مسکن هم تحت تاثیر این رکود قرار گرفته و مشتری زیادی در بازار به چشم نمی خورد.

منابع خبر
فهرست قیمت جدید مسکن در تهران فرهیختگان - ۲۹ تیر ۱۳۹۲
کاهش بیشتر قیمت مسکن تابناک - ۲۹ تیر ۱۳۹۲