تولید سالانه ۱۵ میلیون تن گندم در کشور

تولید سالانه 15 میلیون تن گندم در کشور
واحد مرکزی خبر
پیمانه - ۳ بهمن ۱۳۸۹

مدیر دفتر محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه سالانه ۱۵ میلیون تن گندم در کشور تولید می شود ، گفت: این تولید در ۳ ماه انجام می شود و به مدیریت انبارداری ، حمل و نقل و تجارت نیاز دارد

منابع خبر