توافق هسته ای،منوط به اراده سیاسی طرف مقابل

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه پنجاه و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ تاکید کرد، دست یابی به توافق هسته ای به اراده سیاسی طرف های مقابل بستگی دارد.

منابع خبر
توافق هسته ای،منوط به اراده سیاسی طرف مقابل خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳