شاعر 'او می‌دوید و من می‌دویدم'؛ قنادی که نامش ماندگار شد

مادرم را خیلی دوست داشت و کمترین دل گرفتگی اورا تحمل نمی کرد. هراز گاهی که پدرم سر سنگین می شد و باز تابش را سر مادرم خالی می کرد زمانی بود که او را بر افروخته و سینه سپر کرده می دیدم. البته تبحری در گرفتن میانه کارداشت و مانع می شد که هر گونه دلخوری کش داده شود.
اخبار روز
جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۳

هرچند جودی در مرثیه‌سرایی شهره بود، اما خواص و فضلا به شعر او تمایلی نداشتند. غافل از اینکه آنچه جودی را ماندگار و عاقبتش را ختم به هیئات و ذکر امام حسین(ع) کرد، همین اشک‌هایی بود که از مرثیه‌هایش جاری می‌شد.

منابع خبر