تصویب فوریت طرحی که وازکتومی را در ایران ممنوع می کند

تصویب فوریت طرحی که وازکتومی را در ایران ممنوع می کند
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

در صورت تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان، متخلفان محکوم به دو تا پنج سال زندان و پرداخت دیه می شوند

مجلس ایران یک فوریت طرحی را به تصویب رسانده که در صورت رای آوردن آن در صحن علنی، اقدام کنندگان به "سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری" مجازات می شوند.

به کلیک

گزارش سایت خانه ملت
، در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) مجلس، ۱۳۱ نماینده به یک فوریت "طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" رای موافق و ۴۳ نفر رای مخالف داده‌ اند.

بر مبنای طرح پیشنهادی، کسانی که به تخلف از موارد ذکر شده در این طرح بپردازند مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی کیفر می بینند.

ماده ۶۲۴، برای کسانی که به طور غیرمجاز "مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند"، مجازات دو تا پنج سال زندان و پرداخت دیه را پیش‌بینی کرده است.

طرح های یک فوریتی، پس از تصویب فوریت آنها در مجلس به کمیسیون مربوطه (در مورد طرح امروز، کمیسیون بهداشت و درمان) ارجاع می شوند تا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد.

طرحی برای تامین نظر رهبر ایران

"۸۲ نماینده مجلس که 'طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت' را ارائه کرده اند، اقدام خود را 'در راستای بیانات مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت' دانسته‌اند"

۸۲ نماینده مجلس که "طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" را ارائه کرده اند، اقدام خود را "در راستای بیانات مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت" دانسته اند.

آیت الله خامنه ای در مرداد ۱۳۹۱ با تاکید بر اینکه "در سیاست تحدید نسل حتما باید تجدیدنظر بشود" گفت: "همان طور که یک وقتی امام فرمودند، رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند، و درست هم هست، باید برسیم به آن رقم ها."

آقای خامنه ای در مرداد سال ۱۳۹۰ هم در سخنانی در جمع مسئولین نظام گفته بود: "من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵۰ میلیون انجام بگیرد."

دفاع از موضوع رسیدن جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر، پیش از آن از جانب محمود احمدی نژاد صورت گرفته بود، ولی تا قبل از اظهار نظرهای آیت الله خامنه ای واضح نبود که مواضع آقای احمدی نژاد در این زمینه، در راستای کلیک

دیدگاه های رهبر ایران
است.

"به کلیک گزارش سایت خانه ملت، در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) مجلس، ۱۳۱ نماینده به یک فوریت "طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" رای موافق و ۴۳ نفر رای مخالف داده‌ اند"

"من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد"

آیت الله خامنه ای

به دنبال موضع‌گیری های آقای خامنه‌ای، مجلس نهم قانون مصوب سال ۱۳۷۲ برای کنترل جمعیت را اصلاح و اعلام کرد که تمام قوانینی که محدودیت هایی را در زمینه تعداد فرزندان وضع می‌کنند، لغو می‌شوند.

در مصوبه مجلس نهم، از جمله مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش می بافت.

امروز محمد حسن زدا معاون سازمان تامین اجتماعی گفته است یک سوم زنان ایرانی که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند، بعد از مرخصی شغل خود را از کلیک

دست می‌دهند
.

منابع خبر