تبرئه رئیس سابق صندوق بین المللی پول از اتهام ترویج روسپیگری

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۴

پاریس- ایرنا- دادگاهی در شهر لیل فرانسه «دومینیک استراوس کان» رئیس سابق صندوق بین المللی پول را که به اتهام ترویج روسپیگری دستگیر شده بود٬ تبرئه کرد.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فردا - ۲۲ خرداد ۱۳۹۴