محاکمه دوباره مبارک و دو فرزندش به اتهام اختلاس

یورو نیوز - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

*خبر کوتاه* محاکمه حسنی مبارک، رییس جمهور سابق مصر و دو فرزندش به اتهام اختلاس، از روز شنبه آغاز شد. آقای مبارک ۸۶ ساله که در یک بیمارستان نظامی…

منابع خبر
محاکمه مجدد مبارک و پسرانش فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
محاکمه مجدد مبارک و پسرانش به اتهام فساد مالی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
محاکمه مجدد مبارک به اتهام فساد مالی تابناک - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴