کنایه محمود کریمی به مجلس و دولت در شعر جشن تولد امام رضا

کنایه محمود کریمی به مجلس و دولت در شعر جشن تولد امام رضا
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۳ خرداد ۱۴۰۲بیشتر بخوانید:

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبر آنلاین - ۲۶ تیر ۱۴۰۱
خبرگزاری میزان - ۸ مهر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۴ آبان ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۲ فروردین ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱۱ تیر ۱۴۰۱