حاشیه های فوتبال ایران - احترام کُره ای فرهاد مجیدی

احترام فرهاد مجیدی به دختر کره ای / عکس

تابناک
فوتبالی‌ترین - ۱ مهر ۱۳۹۲


  فرهادمجیدی در کره به دختر کره ای احترام می گذارد.عــــــ شــــــــــــــ ق

منابع خبر