اسرائیل به‌دنبال پاکسازی نژادی فلسطینیان است

اسرائیل به‌دنبال پاکسازی نژادی فلسطینیان است
خدمت
خدمت - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ «ایلان بابیه» پروفسور و مورخ اسرائیلی ضمن مشارکت در گردهمایی با عنوان «صهیونیسم استعمارگر است»، اسرائیل را رژیمی استعمارگر خواند و گفت: این توصیف شاید مهاجرت یهودیان را از سرزمین‌های اشغالی به‌دنبال نداشته باشد ولی نشانگر وضعیت واقعی این منطقه است. گفتنی است این گردهمایی با حضور ده‌ها روشنفکر عرب و یهودی، طی هفته جاری در شهر حیفا برگزار شد.

بابیه یکی از بارزترین روشنفکران اسرائیلی و پیشگامان «تاریخ‌نگاری جدید» است که در بررسی تاریخ منطقه، رژیم صهیونیستی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از منتقدان و مخالفان این رژیم به‌شمار می‌رود.

مورخ اسرائیلی در سخنانش، از نظر علمی تفاوت‌هایی بین استعمار عادی و استعمار مبتنی بر شهرک‌سازی قائل شد و گفت: استعمار الجزائر توسط فرانسه، جزو استعمارهای عادی قرن گذشته به‌شمار می‌رود، ولی سیاست‌های رژیم نژادپرستانه آفریقای جنوبی، از استعمار نوع دوم به حساب می‌آید.

وی همچنین تصریح کرد: حکومت خودگردان فلسطین، استعمار و طرح شهرک‌سازی ‌‌یهودی را در دهه پنجاه و شصت میلادی استعماری از نوع عادی پنداشت و در نتیجه پس از مدتی خواستار تخلیه شهرک‌ها از شهروندان صهیونیستی شد که امری غیر قابل اجرا و سخت بود. در حالی‌که کنگره ملی آفریقا «ANS» جهت سقوط رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و جایگزینی آن با یک نظام دموکرات و اعتدال‌گرا برای سیاهان و سفیدپوستان وارد مبارزه و پیکار شد.

وی گفت «راه‌کار دو دولتی»، یعنی ایجاد دو کشور مجزا برای فلسطینی‌ها و یهودی‌ها، امری محال و غیر قابل اجراست و راه‌ حل یک کشور(فلسطین) در حال حاضر قابلیت فعلیت و اجرا شدن را دارد.

بابیه در آغاز سخنرانی خود، گفت: در حوزه سیاست، سه نکته اساسی و مهم که عمداً از گفتمان اسرائیل حذف شده و نمایان‌گر واقعی شرایط کنونی این سرزمین است را روشن خواهم کرد.

نکته اول: استعمار مبتنی بر شهرک‌سازی یهودی اسرائیل که این رژیم این طرح را مدت‌های مدیدی است در سرزمین‌های اشغالی اجرا می‌کند.

نکته دوم: پاک‌سازی نژادی ساکنان و شهروندان که از سوی نهادهای سیاسی صهیونیستی، به‌صورت علنی و بعضا مخفیانه علیه فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد.

نکته سوم: رژیم نژادپرستانه آفریقای جنوبی از سوی صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی دوباره در حال تکرار شدن است.

این متفکر اسرائیلی که به‌دلیل دیدگاه‌های سیاسیش تحت تعقیب این رژیم است، چندی است در انگلستان اقامت دارد و می‌گوید: پاک‌سازی نژادی توسط اسرائیلی‌ها، وصف‌الحال وضعیت کنونی سرزمین‌های اشغالی کنونی به‌شمار می‌رود و اصطلاحی قانونی، سیاسی و مشروع است که به‌دلیل شرعیتش باید کاربرد آن در مجامع بین‌المللی متداول شود.

این مورخ اسرائیلی، ضمن تأکید مجدد بر شرعیت و قانونی بودن واژه پاک‌سازی نژادی از سوی تلاویو گفت: اقدامات نژادپرستانه، یکی از جنایات بزرگ اسرائیل در طول تاریخ است.

بابیه در ادامه گفت: هر گونه مشارکت احتمالی حکومت خودگردان فلسطین در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مانند پیمان «اوسلو»، به معنای تأیید رسمی جنایات اسرائیل است.

وی گفت: موافقت با راه‌کار دو دولتی از سوی برخی سیاستمداران فلسطینی، به معنای توقف حملات وحشیانه رژیم اسرائیل فقط در 20% فلسطین است که این امر استمرار روند شهرک‌سازی یهودی و اقدامات نژادپرستانه را در بخش زیادی از فلسطین به‌دنبال خواهد داشت.

وی گفت: پیشبرد راهکار دو دولتی، غیر اخلاقی و ناعادلانه است و اسرائیل را از مسؤولیت نسبت به جنایات خود علیه مردم فلسطین تبرئه و معاف می‌کند.

بدین سبب، تقسیم عادلانه منابع، زمین و ثروت رعایت شود؛ نه دولتی که فلسطینی‌ها را در بخش کوچکی از سرزمین‌های اشغالی حبس کند و آن‌ها را پیشرفت و زندگی باز دارد.

وی در پایان گفت: پیمان اوسلو که بر ایجاد راه‌کار دو دولتی در سرزمین‌های اشغالی مبتنی است، با وضعیت موجود تضاد دارد و باید در راستای تحقق ایجاد دولتی که شأن و منزلت و حقوق کامل شهروندی را اجرا می‌کند، تلاش کنیم.

منبع: فردا

منابع خبر