مسابقۀ زیباترین نیش پشه +عکس

مسابقۀ زیباترین نیش پشه +عکس
فردا
فردا - ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

العالم: روزنامۀ سعودی "سبق" نوشت یکی از روستاهای عربستان ضمن اعلام برگزاری مسابقۀ "زیباترین نیش پشه"، هشتگی در توییتر برای آن ایجاد کرده و از همۀ اهالی روستا دعوت کرده است به آن بپیوندند. برای این مسابقه جوایز ارزنده ای، مانند سفر عمره، هم در نظر گرفته شده است!

هدف اهالی روستا از راه انداختن این مسابقه، که ماهیت طنز دارد، اعتراض کردن به مسئولان سعودی است که به درخواست های مردم برای رسیدگی به وضعیت یک دریاچۀ تصفیه فاضلاب، در یک کیلومتری روستا، بی توجهی می کنند.

این دریاچه باعث گسترش حشرات و پشه ها در منطقه شده و سلامت مردم، به ویژه کودکان، را در معرض تهدید قرار داده است. مردم منطقه می گویند که برای حل این مشکل بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده اند، اما پاسخی جز بی توجهی ندیده اند.

هشتگ طنزی که برای این مسابقه ایجاد شده است، با استقبال گستردۀ اهالی روستا رو به رو شده و آن ها تصاویر مختلفی را با این هشتگ منتشر کرده اند. بیشتر تصاویر متعلق به کودکانی است که به شکل های مختلف نیش پشه ها را نوش جان کرده اند!

برخی مراکز تجاری و شهروندان مناطق مختلف عربستان هم ضمن استقبال از این هشتگ، هدایا و جوایزی نقدی برای برندۀ مسابقۀ "زیباترین نیش پشه" در نظر گرفته اند!

منابع خبر