کشورهای عربی سنگ‌اندازی در مذاکرات وین را کلید زدند

کشورهای عربی سنگ‌اندازی در مذاکرات وین را کلید زدند
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

نمایندگان معدودی کشورهای عربی ضد برجام به صورت مستقل و یا در قالب تشکل‌های عربی در حال رایزنی با آمریکا و ۴+۱ در وین هستند.

در عین حال،  گروه‌های اپوزیسیون هم در چهارگوشه وین، همچون مقابل هتل محل مذاکرات تجمع کرده‌اند و به گفت و گوی قدرت‌های جهانی با ایران اعتراض دارند.

با توجه به هشداری که ایران در دور قبلی مذاکرات داد، پلیس اتریش حضور خود را نسبت به هفته گذشته تقویت کرده و تعداد ماموران خود را افزایش داده است. ترتیبات امنیتی و حفاظتی در مقابل هتل محل مذاکرات هم تشدید شده است.

۳۱۱۳۱۱

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰