نقش و اهمیت رسانه‌های همگانی جهت برپائی و پویائی مردمسالاری، علی صدارت

گویا - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

نقش و اهمیت رسانه‌های همگانی جهت برپائی و پویائی مردمسالاری، علی صدارت »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » واقع‌بینی دال بر این است که به هر ترتیب و در همه جا هنوز دولت از جنس قدرت است. تلاش طرفداران بیان آزادی و کوشندگان معتقد به استقلال و آزادگی و حقوق بشر، پیوسته در این جهت بوده است که عیار قدرت را از دولت در آلیاژ تقنین و اجرا و قضا، هر چه کمتر کنند و توانائی اِعمال حق حاکمیت و ولایت را توسط جمهور مردم هر چه بیشتر نمایند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳