مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فنی و حرفه‌ای راه‌اندازی می شود

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فنی و حرفه‌ای راه‌اندازی می شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۱ تیر ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جهانشاهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای از موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور وابسته به دانشگاه (واحد شهید شمسی پور) خبر داد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای افزود: تدوین سند راهبردی و برنامه عملیاتی مراکز رشد، توسعه فضای فیزیکی، توسعه شبکه ارتباط با پارک‌های علم و فناوری در دستور کار معاونت پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای به منظور توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی بر پایه دانش و مهارت در سال ۱۴۰۰ قرار دارد.

منابع خبر

اخبار مرتبط