بررسی سینمای سیاسی با مهمانان غیرمتخصص در «هفت»

تابناک - ۵ آذر ۱۳۹۵

مهمانان اولین میزگرد هفت درباره سینمای سیاسی در این زمینه مهدی کرم پور و مهدی آذرپندار هستند. نکته جالب اینکه کرم پور با وجود سابقه کارگردانی، تجربه ساخت فیلم سیاسی ندارد و صرفاً در یکی از فیلم‌‎های اخیرش که توسط حوزه هنری تحریم شد، اشاره گذری به یکی از چالش‌های سیاسی دوران معاصر ایران کرده بود. مهدی آذرپندار خبرنگار سینمایی که در چند سال اخیر از سوی دوستانش کوشیده شده به عنوان منتقد و متخصص معرفی شود نیز چهره برجسته‌ای در این حوزه نیست و بر این مبنا مشخص نیست طرفین گفت وگویی با موضوع «سینمای سیاسی» بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند؟

منابع خبر