دو عکسی که به تنهایی یک روضه هستند

جهان نیوز - ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

در حاشیه مراسم خیمه سوزان عصر عاشورا

منابع خبر