استاد آمریکایی: فرمان ترامپ غیرقانونی است

حرف ما با ستمگران مستبد آمریکایی جنگ است
خبرگزاری فارس
الف - ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

یک استاد حقوق آمریکایی دستور اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع کشورهای مسلمان به این کشور را غیرقانونی و غیراخلاقی توصیف کرده است. ویلیام کوییگلی استاد حقوق دانشگاه های آمریکا در مصاحبه با تسنیم تاکید کرد: دستور ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا، غیر قانونی و غیراخلاقی است. این فرمان مغایر با متمم اول قانون اساسی آمریکا است. این اقدامات غیرقانونی و غیر منطقی و غیر اخلاقی است. وی در ادامه تصریح کرد: این دستور در تناقض با متمم اول قانون اساسی آمریکا است که می گوید؛ کنگره نمی تواند قانونی را در ارتباط با مذهب و دین یا ممانعت از فعالیت های آزادانه وضع کند.

" یک استاد حقوق آمریکایی دستور اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع کشورهای مسلمان به این کشور را غیرقانونی و غیراخلاقی توصیف کرده است"وی در پاسخ به سئوالی درباره هدف اصلی ترامپ از صدور چنین فرمان اجرایی، گفت: این اقدامات غیرقانونی، غیر احلاقی و غیر منطقی است. دادگاه ها این دستورات را به طور موقت، متوقف کرده اند. امیدوارم، دادگاه ها به طور دائمی این دستورات را لغو کنند. رهبران بسیاری از ادیان نیز این اقدامات را محکوم کرده اند و آن را غیراخلاقی دانسته اند. این اقدامات غیرمنطقی است و اصلا نمی تواند به طور واقعی مشکل تروریسم را حل و فصل کند.

ترامپ آشکارا قصد دارد از نظر سیاسی، افراد تندرویی را که از او حمایت می کنند، راضی نگه دارد. کوییگلی در پاسخ به سئوالی درباره ارزیابی اش از فرمان ترامپ از نظر حقوقی و قانونی، گفت: دادگاه از بین بردن این دستور را آغاز کرده اند. گام نخستی که دادگاه ها انجام داده اند، تسکین موقت برای حفاظت از افرادی است که در راه آمریکا هستند یا واقعا وارد این کشور شده اند. این تنها یک گام کوچک از زمان صدور فرمان اجرایی ترامپ در روز جمعه به شمار می رود. گام بعدی درخواست برای لغو دائم و کامل این فرمان است.

"ویلیام کوییگلی استاد حقوق دانشگاه های آمریکا در مصاحبه با تسنیم تاکید کرد: دستور ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا، غیر قانونی و غیراخلاقی است"این اقدام با یک درخواست برای یک دستور مقدماتی قضایی اتفاق خواهد افتاد و من تصور می کنم که طی هفته آینده یا بعد از آن ارائه خواهد شد. اقدامی که ر ئیس جمهور انجام داده شرم آور است و من امیدوارم که به طور کامل مورد بازنگری قرار گیرد. این استاد دانشگاه درباره مغایر بودن فرمان اجرایی ترامپ با قانون اساسی آمریکا و قوانین بین المللی نیز اظهار داشت: این برای دولت آمریکا غیرقانونی است که یک دین را بر دیگری ترجیح دهد. ترامپ در الفاظ و اقداماتش، یک موضع علیه مسلمانان اتخاذ کرده است. این مغایر با متمم اول قانون اساسی آمریکا است که می گوید؛ کنگره نمی تواند قانونی را در ارتباط با مذهب و دین یا ممانعت از فعالیت های آزادانه وضع کند.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که "چرا عربستان سعودی و برخی از کشورهای خاص خلیج فارس از دستور اجرایی ترامپ مستثنی شده اند، آن هم با توجه به گزارش دولت آمریکا در خصوص دست داشتن احتمالی اتباع و دولت عربستان سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر"، گفت: این واقعیت که ترامپ گفته است این دستور درباره حملات ۱۱ سپتامبر و تروریسم بوده و عربستان سعودی را مستثنی کرده، نشانه دیگری از انگیزه های سیاسی و غیر منطقی بودن این اقدام است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز