پیروزی پرگل بانوان جوان ایران مقابل تیم تاجیکستان

خبرگزاری میزان - ۲۵ مهر ۱۳۹۵

تیم فوتبال بانوان جوان کشورمان موفق شد با نتیجه‌ای پرگل مقابل تاجیکستان به پیروزی برسد

منابع خبر
۲۳:۵۵ داود حقدوست :پیروزی حق تیم ما بود پارس فوتبال - ۲۵ مهر ۱۳۹۵
گسترش‌فولاد مستحق پیروزی بود فوتبالی‌ترین - ۲۵ مهر ۱۳۹۵
نخستین پیروزی گسترش فولاد تبریز رقم خورد فوتبالی‌ترین - ۲۵ مهر ۱۳۹۵