عذرخواهی از ملت تاجیکستان / حساب برخی مسئولان از ملت انقلابی جداست

جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

متاسفانه ساعاتی پیش از برگزاری نشست خبری، تحت فشارهای مداوم دولت تاجیکستان و کم کاری و کوته نظری برخی از دستگاه های مسوول ایرانی، مهمانان تاجیک ...

منابع خبر