تخریب ویلاهای غیرمجاز در کوهرنگ

تخریب ویلاهای غیرمجاز در کوهرنگ
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳ روز قبلدریافت ۲۴ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: غیرمجاز کوهرنگ تخریب