زمان امتحانات میان ترم دانشجویان داروسازی شهید بهشتی اعلام شد

زمان امتحانات میان ترم دانشجویان داروسازی شهید بهشتی اعلام شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طبق اعلام دانشکده داروسازی دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی امتحانات میان ترم، ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از روز دوشنبه ۱۶  فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و تا روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

بر این اساس درس شیمی دارویی یک و شیمی الی دو نظری ۱۶ فرودین ماه، درس داروشناسی نظری سه ۲۲ فروردین ماه، داروشناسی یک نظری ۲۳ فروردین ماه، درس فارماکوگنوزی دو نظری «هر دو گروه» ۲۸ فروردین ماه،   زبان تخصصی ۳۰ و فرماسیوتیکس سه نظری  ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز