تاکید لاریجانی به دولت: زمان معرفی وزیر راه به پایان رسیده است/نامه باهنر به رئیس​جمهور

لاریجانی: مهلت معرفی وزیر راه به پایان رسیده است
رادیو فردا
شفاف - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

به گزارش خبرآنلاین، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان با بیان اینکه دولت حداکثر سه ماه می​تواند برای وزارتخانه​ای سرپرست تعیین کند، گفت: وزیر راه در تاریخ ۱۲ بهمن در مجلس استیضاح شد و امروز که ۱۲ اردیبهشت است، فرصت سه ماهه دولت برای اداره این وزارتخانه با سرپرست به اتمام رسیده است. وی تاکید کرد: از فردا حضور سرپرست در وزارت راه وجه قانونی ندارد و باید وزیر راه و ورزش به مجلس معرفی شوند. علی لاریجانی با وارد دانستن این تذکر، گفت: معاونت نظارت مجلس {محمدرضا باهنر} هم نامه​ای نوشته​اند که زمان سه ماهه حضور سرپرست و معرفی وزیر راه تمام شده است و باید وزیر معرفی شود. وی با تاکید بر اینکه از نظر قانونی هم دیگر فرصتی برای معرفی وزیر راه نمانده است، گفت: بحث ادغام وزارتخانه​ها در قانون برنامه پنجم آمده است تا تعداد وزارتخانه​ها به ۱۷ عدد برسد. اما وظایف جدید برای این وزارتخانه باید تعیین شده و به تصویب مجلس برسد و وزیر جدید نیز با توجه به وظایف افزایش یافته​ این وزارتخانه باید به مجلس معرفی شود و رای اعتماد بگیرد.

"وی تاکید کرد: از فردا حضور سرپرست در وزارت راه وجه قانونی ندارد و باید وزیر راه و ورزش به مجلس معرفی شوند"رئیس مجلس بار دیگر تاکید کرد که فرصت معرفی وزیر راه و ترابری تمام شده و باید زودتر قانون رعایت شده و وزیر معرفی شود. جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز در تذکر دیگری با اشاره به مصاحبه صبح امروز میرتاج​الدینی، گفت: معاون پارلمانی رئیس​جمهور برداشت درستی از قانون اساسی و قانون برنامه پنجم ندارد. این در حالی است که وظایف و اختیارات جدید وزارتخانه ادغام شده باید به تصویب مجلس برسد و وزیر هم از مجلس رای اعتماد بگیرد. وی خطاب به رئیس​مجلس ادامه داد: برای اینکه این مساله به بحث جدیدی میان مجلس و دولت تبدیل نشود، استفساریه​ای بگیرید تا هیچ ابهامی در مصوبه مجلس نماند. لاریجانی با تاکید بر اینکه ما هیچ ابهامی در قانون اساسی و مصوبات مجلس اعم از برنامه پنجم نداریم، گفت: وقتی مجلس وزارتی را تصویب نکرده است، چطور می​تواند تشکیل شود؟ اول باید مجلس این ادغام را تصویب کند و بعد هم وزیر را معرفی کنند تا رای اعتماد بگیرد.

رئیس مجلس افزود: این از نظر من ابهامی ندارد و اگر کسی ابهام دارد، می تواند درخواست استفساریه کند.  

منابع خبر