سلفی قالیباف در مدرسه دخترانه (عکس)

عکس:سلفی قالیباف در مدرسه دخترانه

فردا
عصر ایران - ۲ مهر ۱۳۹۴
منابع خبر