دیوار کوتاه تاریخ شفاهی

دیوار کوتاه تاریخ شفاهی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر محسن کاظمی نویسنده و محقق تاریخ شفاهی کشورمان در یادداشتی به بحث تاریخ شفاهی و لزوم نگاه درست به آن پرداخته است.

تاریخ شفاهی وضعیت بغرنجی در کشور را طی می‌کند، از سویی هیاهو برای آن از سوی مراکز و نهادها بلند است، از سویی دیگر به قربانگاه برده می‌شود. قضاوت‌ها و برخوردهای صفر و صدی به عنوان یک معضل فرهنگی در جامعه ایران، مدتی است گریبان تاریخ شفاهی را نیز گرفته است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰