میزان تثبیت مالکیت اراضی ملی در سامانه کاداستر کشوری رضایت بخش نیست

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

سید صادق سعادتیان: تاکنون ۱۰۵ میلیون هکتار از میزان ۱۳۱ میلیون هکتار اراضی ملی در سامانه کاداستر جانمایی شده که تنها ۲۵ میلیون هکتار آن دراین سامانه تثبیت شده است

منابع خبر