۳۹ زندانی سیاسی در بیانیه ای خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند

قدم نخست در تحقق حاکمیت ملی، آزادی موسوی و کروبی است
نوروز
رادیو فردا - ۵ بهمن ۱۳۹۰

۳۹ زندانی سیاسی در بیانیه ای خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. به گزارش وبسایت کلمه در این بیانیه از« تمامی آزادی خواهان جهان و نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر» خواسته شده که برای رهایی رهبران جنبش اعتراضی مردم از حبس نامشروع یاری کنند. این زندانیان سیاسی با انتقاد از حبس خانگی رهبران جنبش سبز نوشته اند: «بیش از ۱۱ ماه از بازداشت و حبس غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد می‌گذرد. در ادامه آمده است: «اگر حاکمیت به فکر پر کردن نمایشی کرسی‌های مجلس زیر سایه سرکوب و استبداد است، آزادگان ایران‌زمین مکلف‌اند که در تدبیر گسترش و تعمیق جنبش اعتراضی خود و به‌ویژه در گام نخست، آزادی رهبران در حصر و حبس خود باشند.»

منابع خبر