لاریجانی:مجلس مظهر حکمت اداره کشور است

تابناک - ۲۴ آذر ۱۳۹۳

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مظهر حکمت اداره کشور است گفت: مرکز پژوهش های مجلس زمانی می تواند موفق باشد که ارتباط گسترده با بدنه تحقیقاتی و اندیشمندان جامعه برقرار کند.به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی امروز (دوشنبه ۲۴ آذر) در سومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری کشور، گفت: امروز روز مهمی است از نظر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خود را در معرض قضاوتی قرار داده و بنا دارد از این جلسه استفاده کرده تا راه آینده را بپیماید.وی تصریح کرد: این نکته مهمی است که اگر به آن توجه شود زنده بودن و پویایی مرکز پژوهش ها و مجلس را افزایش می دهد و البته باید خود را در معرض این پرسش اساسی قرار دهد که چرا بوجود آمده و اگر خود را مواجه این پرسش کند می تواند اشکالات را مرتفع کند.رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سنت عرفا محاسبه، کلید حرکت تعاملی است و دلیل آن این موضوع است که انسان را با هستی مواجه می کند از این رو فیلسوف بزرگی می گوید پرسش اساسی برای همه در دنیا این است که چرا بوجود آمدیم و این مورد انسان را در جاده اصلی زندگی قرار می دهد.وی تأکید کرد: بسیار دیده شده که نهادهای بزرگی در کشور بر حسب شرایط مختلف بوجود آمده و شکل گرفته است اما چون خود را در معرض این پرسش قرار نمی دهند که بودن ما چه فایده ای برای جامعه دارد دچار روزمرگی می شوند بنابراین اگر بخواهیم بگوییم مرکز پژوهش ها چرا شکل گرفت به این سوال می رسیم که مجلس شورای اسلامی چرا نیازمند مرکز پژوهش ها است البته شاید هم زمانی از نیاز این مرکز فارغ شود و شاید شکل وجود این مرکز در مجلس تغییر پیدا کند.لاریجانی افزود: مجلس مظهر حکمت اداره کشور است و نیازمند است که به امور جامعه شناخت کافی داشته باشد و نکته مهم دیگر این است که گاهی شنیده می شود، می گویند ما به تکلیف خود عمل کردیم این در حالی است که تکلیف متأخر از شناخت است و باید شناخت داشت تا تکلیف آور باشد و هر چه شناخت عمیق تر باشد تکلیف بهتر شناخته می شود.وی افزود: اداره کشور جزء مشکل ترین شناخت ها است و چون در اداره کشور تنوع شناخت وجود دارد اداره آن کار سختی است بنابراین به گفته کانت فیلسوف بزرگ سخت‌ترین شناخت، شناخت سیاست و تدبیر مدون است و لذا مرکز پژوهشهای مجلس در انجام مأموریت‌های خود زمانی می تواند موفق باشد که از همه اندیشمندان استفاده کند از این رو اگر مرکز پژوهش ها امروز توانست این ارتباط را با بدنه تحقیقاتی کشور و اندیشمندان برقرار کند می تواند بگوید که به بخش حکمت آمیز مجلس کمک کرده است بنابراین باید تأکید کرد که از اینگونه مراکز ها نظیر مرکز پژوهش های مجلس در کشور بسیار وجود دارد و این ارتباطات باید قوی شود تا این دفاتر سرپل هایی باشند برای ارتباط های بهتر و بیشتر با دانشمندانی که در کشورخدمات بسیاری را ارائه می دهند.

منابع خبر