برخورد قاطع با ساخت و ساز‌های غیرمجاز مطالبه عمومی مردم از دستگاه قضایی است

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

رئیس کل دادگستری استان فارس در سومین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان برخورد قاطع با ساخت و ساز‌های غیرمجاز را مطالبه عمومی مردم از دستگاه قضایی خواند

منابع خبر