دریافتی یک مدیر بیشتر از ۳۴ میلیون تخلف است

دریافتی یک مدیر بیشتر از ۳۴ میلیون تخلف است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۴ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: مدیر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۲۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز