دولت درسه سال اخیر فعالیت های خوب و در شان مردم انجام داده است

مجلس خبرگان با انتشار بیانیه ای از اعدام های ۶۷ دفاع کرده و هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت انتشار نوار صوتی آقای منتظری را «ضربه زدن به امام و بیت او» ارزیابی کرده است
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵

بندرعباس-ایرنا- استاندارهرمزگان گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که وظایف اداری به نحو مطلوبی در استان درحال اجراست ودولت تدبیر وامید درمدت سه سال اخیر فعالیت های خوب و در شان مردم صورت انجام داده است.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۷ شهریور ۱۳۹۵
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵